Anmälan/betalning vid anordnade kurser

När du anmäler dig till en kurs så reserverar vi en plats som övergår i en bokning när din betalning kommit in. Betalning ska ske innan kursen börjar. Anmälan gör antingen via epost, kontaktformuläret på hemsidan eller via telefon.
Vid anmälan uppge:

 • Önskad kurs
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefon och epost, om epost saknas postadress)

Betalning sker till bankgiro 600-2844. Du får ett kvitto på din betalning till din e-post när pengarna kommit in.
Tänk på att det tar ett par dagar innan pengarna förs över.

Många företag erbjuder sina anställda friskvård, yoga räknas som friskvård, om du har möjlighet att få friskvård bekostad av din arbetsgivare kan du använda kvittot.

Klippkort Drop-in – Betalning

Betalning sker till bankgiro 600-2844, märk inbetalningen med ”Namn”, ”epost/mobil” och ”Typ av klippkort”.
Klippkortet får du vid första yogatillfället.

Du kan också betala klippkortet kontant när du köper kortet, ta gärna med dig jämna kontanter isåfall.

Klippkorten är giltigt i 6 månader.

Inställda kurspass

Om ett planerat kurstillfälle av någon anledning måste ställas in pga sjukdom eller annan orsak så anordas ett extra tillfälle.

Avbokning av kurs

 • Anmälan är bindande. Avbokning ska alltid ske skriftligen.
 • Vid avbokning mer än 5 arbetsdagar före kursstart så återbetalas 100% av kursavgiften
 • Vid avbokning mindre än 5 arbetsdagar före kursstart så återbetalas 50% av kursavgiften
 • Ingen återbetalning för avbokning på den dag då kursen startar och senare
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person
 • Vid sjukdom får anmäld deltagare avgiften tillgodo (läkarintyg krävs) på motsvarande kurs upp till 12 månader
 • Kias Body In Balance har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej

Avbokning av Workshops

 • Anmälan är bindande. Ingen återbetalning vid avbokning
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person
 • Vid sjukdom får anmäld deltagare avgiften tillgodo (läkarintyg krävs) för  motsvarande kurs upp till 12 månader
 • Kias Body In Balance har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej

VILLKOR FÖR VÅRA GRUND- OCH PÅBYGGNADSUTBILDNINGAR

Anmälan är bindande när du anmäler dig till våra utbildningar, och du har först en reserverad plats när du har betalat anmälningsavgiften.

Observera att du kan “flytta med”anmälningsavgiften en gång på våra grundutbildningar. Det innebär att om du inte kan påbörja den utbildning som du anmält dig till kan du återanvända din anmälningsavgift vid ytterligare ett tillfälle. Om du behöver skjuta upp din kursstart ytterligare (dvs. en tredje gång) börjar du om och betalar du en ny anmälningsavgift.

AVBOKNING INNAN UTBILDNINGSSTART

Pga sjukdom med läkarintyg.

Om du skulle bli sjuk innan utbildningsstarten gäller det att du, mot uppvisande av läkarintyg, kan avboka dig från hela utbildningen. Du får tillbaka hela summan på utbildningsavgiften, utom anmälningsavgiften.

ANDRA SKÄL TILL AVBOKNING

Om du av andra skäl inte kan gå utbildningen, får du inte tillbaka utbildningsavgiften, men du kan återanvända anmälningsavgiften ytterligare en gång. Om du redan påbörjat en utbildning, behåller du din plats och kan när som helst under tre år (från det datum du avbryter och 36 månader framåt) hoppa på nästkommande utbildning. OBS! Denna platsgaranti gäller på samtliga av våra utbildningsplatser, vilket innebär att du garanteras en plats någonstans och inte nödvändigtvis på den platsen du till en början valt.

 AVBOKNING UNDER PÅGÅENDE UTBILDNING

PGA SJUKDOM MED LÄKARINTYG

Om du vid påbörjad utbildning drabbas av en sjukdom som i sin karaktär  indikerar på att du inte kommer att någonsin kunna gå utbildningen (mot uppvisande av läkarintyg), får du tillbaka en del av  utbildningsavgiften baserat på antalet utbildningstillfällen som du hunnit närvara på samt våra administrativa avgifter. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

ANDRA SKÄL TILL AVBOKNING

Om du av andra skäl inte kan fullfölja utbildningen, får du inte tillbaka utbildningsavgiften, men du behåller din utbildningsplats och kan när som helst under tre år (från det datum du avbryter och 36 månader framåt) hoppa på nästkommande utbildning. OBS! Denna platsgaranti gäller på samtliga av våra utbildningsplatser, vilket  innebär att du garanteras en plats någonstans och inte nödvändigtvis på den platsen du till en början valt. En orsak kan vara att utbildningen på just din ort har blivit inställd pga för få deltagare. Du bedömer tillsammans med oss om du bör starta om utbildningen från början eller ta vid där du slutade. Du lägger till mellanskillnaden om den kursen du hoppar på är dyrare (om du t.ex. betalat en årsutbildning, men väljer att gå en påbyggnadsutbildning). Om litteraturen har ändrats betalar du själv för de nya böcker som utbildningen kräver.

 INSTÄLLD UTBILDNING

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utbildning med för få anmälningar senast en månad innan kursstart. Kolla gärna med oss hur anmälningarna ser ut innan du bokar in resor och boende.

REPETERA UTAN KOSTNAD

 Under utbildningen:

Du kan ta igen missade utbildningstillfällen från grundutbildningens start  utan kostnad inom tre år från grundutbildningens start. Det innebär att du kan hoppa på parallella utbildningar i Sverige under pågående utbildning och/eller i framtiden. Om du vill ta igen missade timmar utomlands tillkommer kostnader.

Efter utbildningen:

Vi erbjuder dig även den generösa möjligheten att efter utbildningens slut hälsa på nya grundutbildningar för att repetera och finslipa moment utan kostnad.

Du måste meddela oss i god tid, så vi kan hjälpa till med schemat  så att det inte blir överfullt i lokalerna. Du betalar själv för eventuella kopior på de lektionerna som du går om. Obs! Notera att erbjudandet om att repetera gratis enbart gäller grundutbildningarna (200-timmars) och i mån av plats. Om du önskar medverka:

Om du önskar medverka: kontakta skolan via tina@seasonalyoga.se i förväg för att få ett aktuellt schema. Vi kan inte garantera att det finns plats för dig.

Det är även varmt välkommet att repetera påbyggnadsutbildningar (under  förutsättning att du har gått just den utbildningen tidigare) och du betalar då enbart 30 % av utbildningens fulla pris.