Ett litet axplock av yogatermer som förekommer på en yogaklass:

Namasté

Ordet Namsté betyder ungefär ”Det gudomliga i mig bugar sig till det gudomliga inom dig”. En hälsningsfras för att tacka det gudomliga inom sig. Anjali Mudra är handpositionen som hör ihop med Namasté och symboliserar hängivenhet, kärlek och vördnad. Handpositionen förekommer i början och i slutet av en yogaklass men även i tex andra positioner som trädet (Vrksasana) och Bergspositionen (Tadasana).

Asana

Asana betyder rörelse och syftar till yogans positioner. Att hitta rätt i en asana ska få ta sin tid. I början av vår träning kan det vara ganska jobbigt att ”hitta rätt” i positionen. Positionen är allt annat än bekväm :-). Kom ihåg att skynda långsamt, att yogan är en process som får ta sin tid. Yogan är en typ av mental träning likväl som fysisk träning.

Prana

En kraftful livskraft som finns i allt: Mat, vatten, solljus, luften vi andas etc och finns även i våra liv, viljor tankar och önskningar. Prana har ett samband med andetaget men det är inte samma sak. Tanken är att våra andetag påverkar pranas rörelse i kroppen. Ju bättre kontroll vi har på andningen, desto bättre påverkan på Prana.
Nyckeln till hälsa och välbefinnande är genom Prana. Har vi ett hälsosamt flöde av prana i våra kroppar så produceras hälsa och lätthet i både kropp och sinne.

Pranayama

Betyder ”Förlängning av livskraft” eller ”kontroll av andning” och syftar till andningsövningar. Har till uppgift att reglera kroppens flöden av prana. Att ta långsamma andetag som man gör i andningsövningar har en lugnade effekt och leder oss till meditation. En av dom vanligast andningsövningarna är ”Nadi Shodana Pranayama” (Växelvis näsborrreandning). Andningen är något vi kan styra och påverka i allra högsta grad och därmed påverka våra känslor och tankar på ett positivt sätt.

Ujjayiandning

I yogan använder vi oss av Ujjayiandning. Kallas även det segrande andetaget. Idén med Ujjayiandningen, andningstekniken är att den låter oss segra över bindningar. Nyckeln till denna andning är att aktivera den primära andningsmuskeln, Diafragman. Ljudet skapas långt bak i halsen, musklerna i halsen stramas åt och struphuvudet sänks. Tänk dig att du immar på en spegel fast med munnen stängd, precis som om du skulle viska haaaaaaaa. När du har lärt dig Ujjayiandning så blir ljudet mer subtilt och det finns ingen känsla av forcering i ljudet. Ljudet är en påminnelse för varje andetag att vara i stunden. Effekten av andningen är den värmer och filtrera luften och har en lugnande effekt som drar oss till meditation.

Bandha

Betyder ”Att förena” eller ”kroppslås” och syftar till att vissa muskler i kroppen aktiveras. När man yogar har man aktiva maglås hela tiden under asana delen, en lätt spänning i magmusklerna. Det finns 3 st bandhas/kroppslås, halslås, maglås och rotlås. Det finns även ett fjärde lås som är en kombination av de 3 andra. Här kommer en utförligare förklaring om de 3 låsen.

Jalandhara Bandha – Halslåset. Aktiveras genom att mjukt pressa hakan mot halsen. När vi gör skulderstående (sarvangasana) och mediterar aktiveras halslåset.

Udiyana Bandha – Mag eller buklåset. För att aktivera låset, dra i nedre delen av magen, precis under naveln. Navel pressas inåt och uppåt längs ryggraden. En känsla av att dra åt skärpet i byxorna. Musklerna som jobbar är dom inre sneda och tvärgående bukmusklerna. Maglåset hjälper dig i alla yogapositioner och du kan fördjupa dig i positionen med hjälp av ett aktivt maglås. Bakasana (Tranan), Adho Mukha Svanansa (Hunden) och Kumbhakasana (Plankan) är tex utmärkta övningar att utforska maglåset med.

Mula Bandha – Rotlåset. Refererar till ryggradens bas, bäckenbotten där kundalinikraften, ursprungskraften ruvar. De muskler som aktiveras när vi jobbar med rotlåset är musklerna som är placerade mellan genitalierna och anus. För att hitta rotlåset är det lättare om man aktiverar maglåset först, pressar naveln mot ryggraden för att sedan lyfta upp bäckenbotten. Krävs lite övning för att hitta rotlåset, bäckenmusklerna men Virabhadrasana 2 (Krigaren 2), Utthita Parsvakonasana (Utsträckt sidovinkel) är bra stående positioner att utforska rotlåset med. Du kan öva att aktivera rotlåset i alla sittande framåtfällningar. Med hjälp av rotlåset i sittande framåtfällningar så får du naturligt en bättre hållning och en rakare rygg.