Yoga är en urgammal filosofi som är mer än 5000 år gammal och härstammar från Indien.
Yogan kommer från hinduismens (även i viss mån från Buddhismens) religiösa och filosofiska system.

Yogans första rötter

Omkring 2600-1600 före vår tidsräkning hittades arkeologiska fynd i norra Indien (Pakistan i dag). Fynden hittades vid Indusfloden. Ett sigill som man fann i utgrävningarna föreställer en gestalt i lotusställning som är omgiven av djur. En elefant, en tiger och en buffel. Troligtvis är figuren guden Shiva i meditation.

Målet med yoga och Vedaskrifterna

Den vediska och religiösa traditionen har sina rötter i den indoeuropeiska folkvandringen. Traditionellt har traditionen förts vidare från lärare till elev, Vedaskrifterna däremot anses ha blivit uppenbarande för människan. Siare eller ”dom som ser” fick texterna uppenbarade för sig och dessa Vedaskrifter är troligtvis grunden till yoga. Under den förstklassiska perioden (Vedaskrifterna utvecklades från 1200 före vår tidräkning) tillkom Upanishaderna som är den viktigaste delen av Vedaskrifterna och även den sista delen av alla de skrifterna (det finns 4 typer av textsamlingar). Den är ett filosofiskt system som strävar efter att minska de yttre handlingarna och istället kontrollera sinnets rörelser. För att få tillgång till den här visdomen krävdes en guru. Upanishad betyder ”Att sitta nära”. Eleven sitter nära sin lärare och inhämtar hemlig kunskap.

Det 3 grundtankarna i Upanishaderna är:

  1. Själen (atman) är identisk med universum (brahman)
  2. Insikten om att allt är ett leder till frihet (moksha)
  3. Människans tankar och handlingar bestämmer hennes framtida öde (karma)
  4. Om man inte når insikt kommer man att återfödas i enlighet med sin karma (reinkarnation)

Yoga införlivades i Vedanta som en metod att nå insikt och en väg till frihet. Under denna period tillkom också ett av Indiens mesta kända verk Bhagavadgita som kanske är den viktigaste och uppskattade texten i hinduisk tradition. Texten har denna gång en författare (tidigare har texterna blivit uppenbarade för människan). I Bhagvadgita är vägen till yoga genom gud. Det handlar om Bhakti: Hänförelsen och att ge sitt liv till Krishna. Det är en dialog mellan Krishna (guden) och Krigaren Arjuna (gudens lärjunge). Den handlar om krigarens plikt, om handling och att avstå från handlingen.

Patanjalis Yogasutra, klassisk yoga och Målet med Yogasutra

Patanjali levde troligen på 300-400 talet efter vår tidsräkning och är också troligtvis författare till skriften Yogasutra. Han sammanförde och systematiserade tankar som fanns på den tiden. Yogasutra är en skrift som består av 200 sutror. (sutra betyder tråd). Enligt Samkyafilosofin och klassisk yoga är världen uppdelad i 2 delar. Naturen, Prakriti, är våra tankar, känslor och kroppen (naturens i dess vidaste bemärkelse). Andra delen är själen, Purusa. Tanken är att det här 2 delarna aldrig möts. Så länge vi har våra tankar och känslor som vi har i det vardagliga livet kommer vi inte i kontakt med själen, som är vårt sanna jag. Målet med Yogasutra är att steg för steg stilla medvetandets och känslornas strömningar. Tanken är att alla upplevelser ska utsläckas genom meditation eller recitation av mantrat OM, så att maximal koncentration uppnås. Grundtanken är att gå bortom tankarna, känslorna för att stilla sinnet. I Yogasutra finns en guide ”checklista” i 8 steg hur man uppnår detta lugn i sinnet. Metoden heter Ashtanga yoga, 8 steg för att nå balans i sinnet. Här kommer följande steg nedan:

1.

Yama – Disciplin eller Etiska observationer
Yama har 5 st principer:
Ahimsa – Icke våld
Satya – Sannfärdighet
Asteya – Att inte själa
Bramacharya – Måttlighet eller Celibat
Aparigraha – Att inte ha ägandebegär

2.

Niyama – Självdisciplin eller självobservationer
Niyaman har också 5 st principer:
Saucha – Renhet
Santosa – Belåtenhet
Tapas – Stränghet eller asketism
Svadhyaya – Självstudier
Isavara-Pranidhana – Hängivenhet inför gud

3.

Asana – Yogapositioner

4.

Pranayama – Andningsövningar

5.

Pratyahara – Ett tillstånd där vi hittar en väg mot samling och lugn

6.

Dharana – Koncentration som kan vara ett mantra, en form av djupare koncentration. Ett tillstånd av lugn och ro i varje sak som vi tar oss an.

7.

Dhyana – Meditation. Att vara i nuet utan att bedöma, korrigera eller analysera

8.

Samadhi – Ett möte med vår innersta kärna och en insikt om livets mening och sanna essens. Man kliver in i Purusa, själen och får en sann upplevelse.

Tantrayoga

Enligt tantrafilosofin så hör allt ihop. Precis som yin och yang, vår-höst och sommar-vinter. Självet (själen) inom oss – den innersta kärnan hör ihop med Brahman (Universum). Medeltidens yoga handlar om ljud, mantran, visualiseringar, bilder och ikoner. Extrema övningar utförs med kroppen, införning av tabun som tex alkohol, sex och att stjäla. Kundalinikraften går genom kroppen, hela vägen upp till huvudet där Shiva och medvetandet finns. Kundaliniyogan är även grunden till Hathayoga.

Hathayoga

Tantrayogan lade grunden för Hathayoga. Goraksha levde i Indien i slutet av 1000-talet och spridde Hatha yogans lärdomar över hela den indiska halvön. Han föreläste om kroppsövningar och andningstekniker och sägs läggs grunden för just Hathayoga. Grundtanken med Hathayoga är att man ska inse att frihet går att nå i detta liv och det sker genom att självet blir ett med den inneboende identiteten, det absoluta. Själva ordet ”Hatha” betyder ”kraft” som består av 2 symboliska motsatser: Ha som betyder ”Sol” och Tha som betyder ”Måne”. Har också betydelsen ”Manlighet” och ”Kvinnlighet”, precis som yin och yang. Yogan blir ett kraftfullt instrument för att förena livets motpoler. All yoga är i grunden Hathayoga och därefter har den spridit sig till många olika yogaformer som tex Ashtangayoga, Poweryoga och Iyengeryoga.