Du som är anställd inom kommunen kan anmäla dig via Wellnet (precis som tidigare)och nyhet för 2018 är att du som är anställd inom statliga verk kan anmäla dig via Actiway! Kurser finns nu upplagda på hemsidan, Wellnet och Actiway för 2018! Varmt välkommen med din anmälan!