img_1174

ThaiJi och Qigong

Thaichi och Qigong är en del av traditionell kinesisk visdom med mångtusenåriga rötter. Många generationer utvecklade dessa konster med syfte att balansera alla delar av människan, att nå ett inre lugn och att klara av vardagliga situationer, inklusive eventuella fysiska konfrontationer. Man kan uppleva Asiens kultur och visdom genom Taichi och Qigong.

Detta är en mycket effektiv träning för både  hälsa och välbefinnande och har utvecklats under många år som en verkningsfull metod  för avslappning , stress och att minska oro. Det anses vara en form av ” meditation i rörelse ” som främjar lugn och inre frid .

Vi tränar i ett enhetligt system som består av fysiska, psykiska, energetiska delar. Vi försöker att uppfatta med kroppen vad som ligger bortom former – varför en rörelse utövas på ett visst sätt och inte tvärtom. Vi gör en minimal ansträngning med maximal effektivitet. Det här är en viktig princip i alla gamla skolor: att lära sig att använda kroppens struktur på ett effektivt sätt.