Idén, eller historian bakom Hatha yoga är att man ska inse att frihet går att nå i detta liv, och det sker genom att självet blir ett med den inneboende identiteten: det absoluta. Yogaformen utvecklades under medeltiden och är ett paraplybegrepp för all typ av yoga. Det är kroppen som är verktyget för att finna sitt innersta jag, bortom vårat ego.

Seasonal Yoga

I Seasonal Yoga  lägger vi till att förena individen med naturens förändringar och ständiga flöde. Det som händer i naturen återspeglas i oss.

Vi behöver årstidernas olika energier och skiftningar för att balansera vila och aktivitet. Genom att lära mer om naturen och årstiderna, lär vi oss mer om oss själva. Om vi tillåter för mycket obalans eller stress känner vi oss dränerade på energi och upplever att vi arbetar mot oss själva.

 Seasonal Yoga är en mjukt flödande hatha yoga där asanas och lektioner förändras i takt med att vår övergår till sommar och höst till vinter. Vår yoga väver även in den traditionella kinesiska medicinen. De klassiska yogapositionerna anpassas en aning för att stimulera akupressurpunkter och meridianer, energikanaler.