Drop-in pass

Kias Body in Balance fokuserar i första hand på kurser och prioriterar därför dom som väljer att boka upp sig på en hel kurs. I samband med kursstart så bestäms om en kurs även kommer att vara tillgänglig som drop-in klass.

Klippkort

Det finns två nivåer av klippkort 60 min och 90 min, respektive finns för 5 gånger och 10 gånger. 60 min kortet är för pass upp till 60 minuter och 90 min-kortet är för pass upp till 90 minuter. Under Kursstart & Priser så informeras om vilket klippkort som gäller för respektive drop-in klass.

Visa Kursstart & Priser